Ανακοινώνεται ότι το Φροντιστήριο του μαθήματος “Οικονομική των Επιχειρήσεων” θα ξεκινήσει από την Τετάρτη 4/11/2015, ώρα 09:00-12:00 στην αιθουσα Αγγελοπούλου.

 

Όλες οι ασκήσεις του φροντιστηρίου θα αναρτώνται στα Έγγραφα και συγκεκριμένα στον φάκελο ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ.