Ανακοινώνεται ότι το φροντιστήριο του μαθήματος “Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων” θα ξεκινήσουν από την Τετάρτη 16/03, ώρα 17:00-20:00 στην Αίθουσα 10.