Σας ενημερώνουμε ότι η έναρξη του μαθήματος ”Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση” Τμήμα Α & Β θα ξεκινήσει τελικά ην Πέμπτη 8/10/2020 λόγω τεχνικών δυσκολιών που προέκυψαν.