Σύμφωνα με το με αρ. 640/ΠΡ. ΔΣ/23-9-2019 έγγραφο του ΟΑΣΑ, θέτουμε υπόψη σας τα εξής: Ο Ο.Α.Σ.Α. ενημερώνει όλους τους εν ενεργεία Φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που είναι δικαιούχοι μειωμένης μετακίνησης ότι πρέπει να προσέλθουν μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2019 στα εκδοτήρια των σταθμών του Μετρό που λειτουργούν ώστε να προχωρήσουν σε επέκταση του χρονικού διαστήματος ισχύος του δικαιώματος μετακίνησης τους, προσκομίζοντας ισχύουσα ακαδημαϊκή ταυτότητα για την επιβεβαίωση ισχύος της ιδιότητας τους. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, όσοι φοιτητές δεν προσέλθουν για την παραπάνω αναφερόμενη διαδικασία, από την 01η Νοεμβρίου 2019 θα μετακινούνται με κόμιστρα κανονικής τιμής χωρίς έκπτωση, μέχρι να προσέλθουν σε εκδοτήριο για την σχετική επέκταση των δικαιωμάτων τους. Σε ό,τι αφορά την έκδοση προσωποποιημένης κάρτας σε πρωτοετείς φοιτητές, αυτή θα γίνεται με την προσέλευση του δικαιούχου σε εκδοτήριο, με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας και με την εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης προεγγραφής ή την βεβαίωση εγγραφής τους στο οικείο ίδρυμα μέχρι και τις 30.11.2019 σύμφωνα με το με Αρ. Πρωτ. 140569/Ζ1/11.09.2019 Υπουργείου Παιδείας. Για διευκόλυνση των φοιτητών επισυνάπτουμε κατάλογο εκδοτηρίων της ΣΤΑ.ΣΥ. με τις ώρες που λειτουργούν, ενώ η συγκεκριμένη διαδικασία μπορεί να γίνει και στα εκδοτήρια Συντάγματος, Αεροδρομίου της Ο.ΣΥ., όπως μας γνωστοποιήθηκε από τον ΟΑΣΑ.