Σύμφωνα με τις εισηγήσεις των Τομέων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, που αξιολόγησαν τις αιτήσεις των υποψηφίων σχετικά με την πρόσληψη Εντεταλμένων
Διδασκαλίας που θα καλύψουν τις διδακτικές ανάγκες του Τμήματος το α΄ (χειμερινό) εξάμηνο σπουδών του Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017 και την έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών που πραγματοποιήθηκε την 5η Οκτωβρίου 2016, επιλέγονται οι κάτωθι:

 

ΤΟΜΕΑΣ I (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙA)

Για το α΄ (χειμερινό) εξάμηνο
Μισσός Βλάσης προκειμένου να διδάξει:
το μάθημα «Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία»

Πασσάς Κωνσταντίνος προκειμένου να διδάξει:
το μάθημα «Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση»

Κορατζάνης Αθανάσιος προκειμένου να διδάξει:
το μάθημα «Εισαγωγή στη Μακροοικονομική Ανάλυση» (Φροντιστήριο)

Τσελεκούνης Μάρκος προκειμένου να διδάξει:
το μάθημα «Βιομηχανική Οικονομική Ι»

Κόλλιας Ηρακλής προκειμένου να διδάξει:
το μάθημα «Θεωρία Παιγνίων»

Μαγουλά Θεοχαρούλα προκειμένου να διδάξει:
το μάθημα «Διδακτική των Οικονομικών Ι»

Ρόκας Κωνσταντίνος προκειμένου να διδάξει:
το μάθημα «Μικροοικονομική Θεωρία Ι» (Φροντιστήριο)

 

ΤΟΜΕΑΣ IΙ (ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ)

Για το α΄ (χειμερινό) εξάμηνο
Μπουφούνου Παρασκευή προκειμένου να διδάξει:
το μάθημα «Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων»

Για το α΄ (χειμερινό) εξάμηνο
Μπασδέκης Χαράλαμπος προκειμένου να διδάξει:
το μάθημα «Αξιολόγηση Επενδύσεων»

Για το α΄ (χειμερινό) εξάμηνο
Κακριδής Ανδρέας προκειμένου να διδάξει:
το μάθημα «Συγκρότηση των Κοινωνικών Επιστημών»

Για το α΄ (χειμερινό) εξάμηνο
Λοϊζος Κωνσταντίνος προκειμένου να διδάξει:
το μάθημα «Ιστορία των Επιχειρήσεων και των Χρηματοοικονομικών Θεσμών »

ΤΟΜΕΑΣ IV (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ)

Για το α΄ (χειμερινό) εξάμηνο
Δονάτου Άννα προκειμένου να διδάξει:
το μάθημα «Λογιστική Ι»

Ντόκας Ιωάννης προκειμένου να διδάξει:
το μάθημα «Λογιστική ΙΙΙ»

Ναούμ Χρήστος -Βασίλειος προκειμένου να διδάξει:
το μάθημα «Λογιστική ΙV»

Διονύσιος Φλάμπουρας προκειμένου να διδάξει:
το μάθημα «Δίκαιο Χρηματοπιστωτικών Αγορών»

Διονύσιος Φλάμπουρας προκειμένου να διδάξει:
το μάθημα «Στοιχεία Αστικού Δικαίου»

Λιβιεράτος Αντώνιος προκειμένου να διδάξει:
το μάθημα «Επιχειρηματική Πολιτική & Στρατηγική»

Σαμαντάς Ιωάννης προκειμένου να διδάξει:
το μάθημα «Οικονομική Ανάλυση του Χρήματος και της Πίστης»

 

ΤΟΜΕΑΣ VI (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ)

Για το α΄ (χειμερινό) εξάμηνο
Μελάς Ευάγγελος προκειμένου να διδάξει:
το μάθημα «Μαθηματικά Ι»

Παπαδημητρόπουλος Χρήστος προκειμένου να διδάξει:
το μάθημα «Εισαγωγή στα Μαθηματικά»

Λαζάρου Βασίλειος προκειμένου να διδάξει:
το μάθημα «Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων – Εργαστήριο-Joomla»

Παπακωνσταντίνου Σωτήριος προκειμένου να διδάξει:
το μάθημα «Εργαστήριο Ποσοτικής Ανάλυσης με το Excel» για το μάθημα «Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών»

 

ΤΟΜΕΑΣ VIΙ (ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ)

Για το α΄ (χειμερινό) εξάμηνο
Μπάγκαβος Δημήτριος προκειμένου να διδάξει:
το μάθημα «Στατιστική Ι»