Την Δευτέρα 6 Ιουλίου 2015 δεν θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις για διευκόλυνση των φοιτητών στην άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.

 

Οι προγραμματισμένες εξετάσεις και εκδηλώσεις για όλες τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

 

Θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση για την ημερομηνία εξέτασης των μαθημάτων που θα ακυρωθούν.