Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2016 καθώς και την Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2016 δεν θα πραγματοποιηθούν τα προγραμματισμένα μαθήματα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.