Επισημαίνουμε ότι οι δηλώσεις συγγραμμάτων παρατείνονται μέχρι την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2016, ενώ η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2016.

 

Αναρτήθηκαν οι Λίστες Συγγραμμάτων & τα Σημεία Διανομής για το Χειμερινό Εξάμηνο 2015 – 2016.


Η δήλωση συγγραμμάτων ξεκινάει την Πέμπτη 22/10/2015 και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 08/01/2016.


Η παραλαβή συγγραμμάτων ξεκινάει την Πέμπτη 22/10/2015 και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 22/01/2016.

 

 

 


Θα βρείτε τις Λίστες Συγγραμμάτων & τα Σημεία Διανομής στην ενότητα Downloads