Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των προβλημάτων που αναμένεται να προκύψουν από τη στάση εργασίας στα μέσα Μ.Μ. την Τρίτη 02/02/2016 η εξέταση μεταφέρεται για τη Δευτέρα 22/02/2016.