Σας ενημερώνουμε ότι δημιουργήθηκε ένα νέο εργαστήριο:

 

Εργαστήριο 17 – Παρασκευή 09:00-12:00, Σόλωνος 57, 3ος όροφος, πτ. Μασσαλίας

 

Επίσης ο αριθμός των φοιτητών ανά τμήμα αυξήθηκε από 20 σε 25.