Τα τελευταία χρόνια η ελληνική οικονομία έχει περιέλθει στην βαθύτερη κρίση της σύγχρονης ιστορίας της. Οι λανθασμένες πολιτικές των τελευταίων ετών έχουν οδηγήσει την εγχώρια οικονομία σε πρωτοφανή επίπεδα ύφεσης, που έχουν ως αποτέλεσμα η ανεργία να διατηρείται σε πολύ υψηλά επίπεδα και ειδικότερα στις πιο παραγωγικές ηλικίες, το βιοτικό επίπεδο να πέφτει δραματικά και τους πολίτες να αντιμετωπίζουν το φάσμα της κοινωνικής – οικονομικής εξαθλίωσης.

Η σύγχρονη ελληνική ιστορία, μας έχει διδάξει πως το φοιτητικό κίνημα ήταν πρωτοπόρο και μαζικό σε συντονισμένους αγώνες για την ανατροπή πολιτικών αποφάσεων που θίγουν άμεσα τα κατοχυρωμένα δικαιώματα του φοιτητή, καθώς και γενικότερα της ελληνικής κοινωνίας.

Ως φοιτητές δραστηριοποιούμαστε στον χώρο του πανεπιστημίου, ένας χώρος που έχει πληγεί από την οικονομική πολιτική των τελευταίων ετών. Συνέπεια όλων των παραπάνω, η συνεχής υποχρηματοδότηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με αποτέλεσμα να καθίσταται προβληματική ακόμα και η ύπαρξη των Ανώτατων και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, κυρίως στην περιφέρεια. Η παιδεία αποτελεί έναν από τους βασικότερους πυλώνες ανάπτυξης για μια σύγχρονη κοινωνία, οπότε θα έπρεπε να χρήζει και περισσότερης σημασίας. Για τον λόγο αυτό, στόχος μας είναι να επαγρυπνήσουμε και συντονίσουμε το φοιτητικό κίνημα, ώστε να διεκδικήσουμε την σωστή και με τα απαραίτητα εφόδια λειτουργία του πανεπιστημίου.

Πριν ένα χρόνο, ψηφίστηκε στην Βουλή το νομοσχέδιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και βρήκε απέναντι του το μεγαλύτερο μέρος του φοιτητικού κινήματος. Ο αγώνας για την ανατροπή και απόσυρση του νομοσχεδίου ξεκίνησε με κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα. Οι κινητοποιήσεις αυτές βρήκαν απέναντι τους την κινδυνολογία των συντηρητικών «σιωπηλών» φωνών, που με την αδρανή στάση τους ουσιαστικά υποστήριξαν το νομοσχέδιο.

Το εν λόγω νομοσχέδιο, υποβαθμίζει την ποιότητα σπουδών και υπονομεύει τα δικαιώματα των φοιτητών.

Συγκεκριμένα προβλέπει επιγραμματικά:

• Επιπλέον υποχρηματοδότηση της παιδείας.

• Κατάργηση των δωρεάν συγγραμμάτων.

• Κατάργηση του Πανεπιστημιακού Ασύλου, του τελευταίο κοινωνικού κεκτημένου, που μόνο συντηρητικές και αντιδημοκρατικές φωνές δεν αντιλαμβάνονται την κοινωνική του διάσταση.

• Κατάργηση της συμμετοχής των φοιτητών στην Συνδιοίκηση των Ιδρυμάτων, μέτρο το οποίο καταλύει τις δημοκρατικές διαδικασίες και θρέφει την αναξιοκρατία και την αδιαφάνεια.

Ως ΠΑΣΠ Οικονομικού, θα βρεθούμε απέναντι στις συντηρητικές πολιτικές που έχουν ως στόχο την υποβάθμιση, συρρίκνωση και απαξίωση της παιδείας. Κύριο μέλημα μας η ανασύσταση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και η δημιουργία ενός δημοκρατικού, παραγωγικού, προοδευτικού, διαφανούς, ανοιχτού στην κοινωνία και πάνω από όλα εκσυγχρονισμένου Πανεπιστημίου όπως προστάζουν οι καιροί.