Γνωστοποιείται στους φοιτητές που ανακηρύχθηκαν πτυχιούχοι κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2019 καθώς επίσης και σε προηγούμενες περιόδους, ότι για να συμμετέχουν στην τελετή ορκωμοσίας πρέπει να υποβάλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος – Σοφιοκλέους 1, 4ος όροφος, γραφ. 403 καθημερινά και ώρες 10:00 π.μ. – 13:00 π.μ. από 20/01/20 έως 28/01/20.

 

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω εργασιών συντήρησης στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου, η τελετή θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Αγγελοπούλου ( Αριστείδου 11, ισόγειο), χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα ένδυσης με τήβεννο και επιτηβέννιο ως είθισται.

 

Τα δικαιοληγιτκά που πρεέπει να κατατεθούν θα τα βρείτε στην σχετική ανακοίνωση.