Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η  καταληκτική ημερομηνία για τη διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων στους φοιτητές για το τρέχον χειμερινό εξάμηνο έως και την Τετάρτη, 07 Φεβρουαρίου 2018.