Σας γνωρίζουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της ειδικής ταυτότητας δωρεάν σίτισης μέχρι και την 23η Οκτωβρίου 2015.

 

Δείτε εδώ το σχετικό έγγραφο.

 

Ως ΠΑΣΠ Οικονομικού καταθέσαμε πρωτοκολλημένο αίτημα για την παράταση προθεσμίας (με αριθμό πρωτοκόλλου 179). 

 

 


Θα βρείτε το πρωτοκολλημένο αίτημα στην ενότητα Downloads