Σας προωθούμε ηλεκτρονικό μήνυμα της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων -Τμ. Α΄ , του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και το συνημμένο δελτίο τύπου, σύμφωνα με το οποίο:

 

–  Η προθεσμία της Ηλεκτρονικής Προεγγραφής των νεοεισαχθέντων φοιτητών, το διάστημα της οποίας έληγε κανονικά στις 17 Σεπτεμβρίου, παρατείνεται για λίγες μέρες, δηλαδή ως τα μεσάνυχτα της 24ης Σεπτεμβρίου.

 

– Παρατείνεται ως 28 Σεπτεμβρίου 2015 (ταχυδρομική σφραγίδα ή απόδειξη ταχυμεταφοράς) το διάστημα, κατά το οποίο οι επιτυχόντες πρέπει να αποστείλουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη γραμματεία του τμήματος επιτυχίας τους.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ