Ενημερώνονται οι φοιτητές ότι το φροντιστήριο του μαθήματος θα ξεκινήσει την Παρασκευή 30/10 στην αίθουσα Παπαρρηγοπούλου.