Αναρτήθηκε το Πρόγραμμα Επαναληπτικής Εξεταστικής 2017. Η εξεταστική περίοδος ξεκινάει την Δευτέρα 04/09 και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 29/09.

 

 


Θα βρείτε το Συνολικό Πρόγραμμα Επαναληπτικής Εξεταστικής στην ενότητα Downloads