Ανακοινώνεται το πρόγραμμα διδασκαλίας των μαθημάτων που θα μεταδίδονται σε live streaming, από την αίθουσα 412.

 

Επισημαίνεται ότι οι φοιτητές πρέπει να ενημερώνονται μέσω eclass για οποιαδήποτε πληροφορία ή αλλαγή, που αφορά την παρακολούθηση των μαθημάτων αυτών.

 

Οι μεταδόσεις των μαθημάτων γίνονται εδώ: https://delos.uoa.gr/opendelos/live?id=3788abd

 

Τα υπόλοιπα μαθήματα θα γίνονται εξ’ αποστάσεως, μέσω άλλων μηχανισμών.

 

Η έναρξη τους και ο τρόπος υλοποίησης τους καθώς και άλλες λεπτομέρειες, θα ανακοινώνεται σταδιακά, για το καθένα από αυτά, από τον αντίστοιχο διδάσκοντα, μέσω eclass.