Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε το Συνολικό Πρόγραμμα για την εξεταστική περίοδο του Εαρινού Εξαμήνου 2014-15.

 

Κατανομή Μαθημάτων σε αίθουσες:

 

– Δευτέρα έως Τετάρτη 09:00-17:00 Αίθουσα Αγγελοπούλου, Αριστείδου 11

– Δευτέρα έως Παρασκευή 17:00 – 21:00, Νέο Κτίριο Μ.Θ.Ε. (Μασσαλίας) 5ος όροφος Αίθουσες 9, 10, 11, 12 και οι

αίθουσες του 7ου, του 3ου και του 1ου ορόφου και οι Αίθουσες του Παλαιού Κτιρίου Μ.Θ.Ε. (Σόλωνος 57)

 

Οι φοιτητές συγκεντρώνονται στον 5ο όροφο του Νέου Κτιρίου Μ.Θ.Ε.(Μασσαλίας) και αν καθίσταται αναγκαίο, θα
γίνεται η κατανομή στις αίθουσες κατόπιν οδηγίας του εισηγητή.

 

Το πρόγραμμα θα βρείτε στα downloads , δεξιά.