Για ακόμη μια φορά, λίγο πριν την έναρξη του Χειμερινού Ακαδημαϊκού Εξαμήνου, βρισκόμαστε αντιμέρωποι με προβλήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα των φοιτητών. Παρόλα αυτά κινητοποιηθήκαμε άμεσα για την επίλυση τους με Πρωτοκολλημένα Αιτήματα που θα βρείτε στην ενότητα Downloads.