Παρά το έντονα πολιτικοποιημένο κλίμα σε ότι αφορά την Παιδεία και ειδικότερα την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΑΕΙ-ΤΕΙ) τον περασμένο Σεπτέμβρη, ο φοιτητικός συνδικαλισμός κατά την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους έχει απαξιωθεί όπως ποτέ άλλοτε. Δυστυχώς η απαξίωση ήρθε μέσα από τον φοιτητικό σύλλογο και από συγκεκριμένες ομάδες οι οποίες λεκτικά διαφώνησαν με τον νέο νόμο αλλά πρακτικά φαίνονται να συμφωνούν! Διότι κάποιοι παρά την διαφωνία τους, φαίνονται να «γλυκοκοιτάζουν» την μοναδική θέση εκπροσώπου φοιτητή του Συμβουλίου Διοίκησης του ΕΚΠΑ (βάσει του νέου νόμου) χωρίς να έχουν συγκεκριμένη πρόταση για το Τμήμα και το Πανεπιστήμιο. Διότι κάποιοι άλλοι για ακόμη μία χρονιά χρησιμοποιούν τους χώρους εκπαίδευσης και επιστημονικής κατάρτισης προς όφελος των κομματικών τους συμφερόντων

, υποθηκεύοντας το μέλλον της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των συμφοιτητών τους. Και διότι κάποιοι άλλοι μονίμως αλλοιώνουν τις αρχές και τις αξίες του Ελληνικού Πανεπιστημίου (άσυλο, δημοκρατία, έρευνα), και δυστυχώς η αλλοίωση αυτή έχει μετατραπεί σε αυτοσκοπό τους. Όλοι οι παραπάνω ενδυναμώνουν τις συντηρητικές φωνές που επιζητούν άρση της Συνδιοίκησης του Πανεπιστημίου, από καθηγητές ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ, και αποδεικνύουν πως μοναδικός τους σκοπός είναι η στείρα ύπαρξή τους για εξυπηρέτηση προσωπικών τους συμφερόντων.

Αντιθέτως, η μόνη δημοκρατική, ρεαλιστική και παραγωγική παράταξη του Πανεπιστημίου που κατέθεσε σαφή πρόταση για την Παιδεία (πριν καν ξεκινήσει ο περσινός διάλογος για την Παιδεία), δηλώνει παρούσα, και δεν αρκείται σε αυτά που έχει πετύχει, αλλά προτείνει και διεκδικεί… Άλλωστε δεν είναι τυχαίο πως σε όλες τις συνελεύσεις του Σεπτέμβρη η πρόταση-θέση της ΠΑΣΠ Οικονομικού για την Παιδεία μονοπώλησε το ενδιαφέρον των φοιτητών (καθώς ήταν και η μοναδική αντι-πρόταση στον νέο νόμο!). Στόχος μας είναι το Πανεπιστήμιο να ξανακερδίσει την αίγλη του, να αποτελέσει βασικό πυλώνα ανάπτυξης της κοινωνίας μας και να αποβάλλει φαινόμενα βίας, συνδιαλλαγής και καθηγητικής αυθαιρεσίας καθώς και αυτούς που τα συντηρούν. Ως προοδευτικός χώρος επιδιώκουμε την συνειδητοποίηση των συμφοιτητών μας για τα τεκταινόμενα στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, καθώς και έξω από αυτό.

Όραμα μας, το όραμα όλων. Πανεπιστήμιο δημοκρατικό, προοδευτικό, ανοιχτό στην κοινωνία και πάνω από όλα εκσυγχρονισμένο όπως προστάζουν οι καιροί. Όχι στο Πανεπιστήμιο της συντήρησης, της συνδιαλλαγής, της βίας και του τυχοδιωκτισμού που το έχουν οδηγήσει στο σημερινό τέλμα.

 

 

Παρακάτω αναφέρονται συγκεκριμένες προτάσεις και θέσεις που αναλύουν όλα τα παραπάνω. Οι κεντρικές μας θέσεις και προτάσεις για την Παιδεία που προαναφέρθηκαν, βρίσκονται σε αντίστοιχο κείμενο 16 σελίδων στα τραπεζάκια της ΠΑΣΠ, στο site της ΠΑΣΠ καθώς και στον διαδικτυακό τόπο διαλόγου για την Παιδεία.

 

 

Κλάδος 1οςΠρόγραμμα Σπουδών – Ηλεκτρονικές Παροχές

Η ΠΑΣΠ Οικονομικού ήταν η παράταξη που συμμετείχε ενεργά στην δημιουργία και στην διαμόρφωση του νέου προγράμματος σπουδών. Το ισχύων πρόγραμμα σπουδών που τέθηκε σε εφαρμογή το Ακαδημαϊκό έτος 2009/2010 έχει την σφραγίδα της ΠΑΣΠ Οικονομικού. Όμως αυτό δεν σταματάει την προσπάθεια μας για τον εκσυγχρονισμό των σπουδών μας. Είναι φανερό ότι χρειάζονται αλλαγές που θα θέσουν τις βάσεις για ένα πιο σύγχρονο και παραγωγικό πανεπιστήμιο. Ένα πανεπιστήμιο που θα αποτελέσει ξανά πόλο έλξης για όλους τους φοιτητές. Προς αυτήν την κατεύθυνση, ο εκσυγχρονισμός των προγραμμάτων σπουδών αναλύεται ως εξής:

 • Σύγκλιση επιτροπής Προγράμματος Σπουδών

Προτείνουμε την σύγκλιση την επιτροπής Προγράμματος Σπουδών για την συζήτηση και την αναθεώρηση τρόπου διδασκαλίας των μαθημάτων με σκοπό το μάθημα να χρησιμεύει άμεσα στον φοιτητή στην μελλοντική δουλειά του. Επίσης την αποσαφήνιση των μαθημάτων που έχουν καταργηθεί, καθώς και την αντιστοίχηση τους με μαθήματα στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών.

 

 • Εναλλακτικές Μορφές Εξέτασης

 

        –  Απαλλακτικές πρόοδοι και εργασίες, e-Πρόοδοι

Το Προηγούμενο έτος πραγματοποιήθηκε πιλοτικά με επιτυχία η εξέταση προόδου μέσω eclass στο μάθημα Στατιστική ΙΙ από τον καθηγητή. Με μια τέτοια μέθοδο εκσυγχρονίζεται ο τρόπος εξέτασης και δίνεται η ευκαιρία στους φοιτητές που μένουν στην επαρχία να μην χάνουν επαφή με το μάθημα.

Οι καθηγητές του τμήματος μας για να κεντρίσουν την προσοχή των φοιτητών είναι αναγκασμένοι να ξεφύγουν από την στείρα παράδοση & εξέταση του μαθήματος και να προσφύγουν σε άλλες πιο σύγχρονες και εξελιγμένες μεθόδους. Για παράδειγμα, εργασίες και πρόοδοι που κρατούν σε εγρήγορση τον φοιτητή και τον διευκολύνουν μην δίνοντας το βάρος μόνο στη περίοδο της εξεταστικής.

 

       –  Επανεξέταση γραπτού από άλλο καθηγητή ίδιας ειδικότητας

Έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο, πολλοί φοιτητές να αποτυγχάνουν συνεχόμενες φορές στο ίδιο μάθημα. Σε πολλά μαθήματα υπάρχουν δύο ή και παραπάνω διδάσκοντες καθηγητές. Για τον λόγο αυτό προτείνουμε:

Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής έχει αποτύχει σε ένα μάθημα και θέλει να επανεξεταστεί το γραπτό του, να μπορεί να απευθυνθεί και σε δεύτερο καθηγητή, εκτός από τον αρχικό διορθωτή χωρίς εκείνος να γνωρίζει την βαθμολογία του πρώτου εξεταστή.

 

 • Ανάρτηση Οπτικό-ακουστικού υλικού για την περαιτέρω κατανόηση σε βασικά μαθήματα

Προτείνουμε την ανάρτηση Οπτικο-ακουστικού υλικού με βοηθητικό χαρακτήρα στα βασικότερα μαθήματα του κορμού όπως: Στατιστική Ι, Στατιστική ΙΙ, Μαθηματικά Ι, Μαθηματικά ΙΙ, Μικροοικονομική Ι, Μικροοικονομική ΙΙ, Μακροοικονομική Ι, Μακροοικονομική ΙΙ, Οικονομετρία, Λογιστική Ι.

Επίσης πάγιο αίτημα μας είναι η πραγματοποίηση Φροντιστηρίων στα παραπάνω μαθήματα.

 

 • Δυνατότητα δήλωσης μαθημάτων πέρα των 36

Προτείνουμε να υπάρχει η δυνατότητα κάθε φοιτητής να μπορεί να δηλώσει μαθήματα ακόμα και αν έχει συμπληρώσει τα 36 μαθήματα για να έχει την δυνατότητα να βελτιώσει τον βαθμό του εφόσον το επιθυμεί, όπως επίσης και να υπάρχει δυνατότητα διαγραφής εφ’ όσων ο φοιτητής συμπληρώσει 36 περασμένα μαθήματα.

 

           

Σύμφωνα με το ισχύων πρόγραμμα σπουδών κάθε φοιτητής έχει το δικαίωμα να διαγράψει 6 μαθήματα και να επανεξετασθεί. Προτείνουμε να γίνεται επανεξέταση, δηλαδή κάθε φοιτητής να έχει την δυνατότητα σε συνολικά 10 μαθήματα να επανεξετασθεί χωρίς να διαγράψει τον αρχικό του βαθμό.

 

 • Πραγματοποίηση μαθημάτων μόνο στην ΝΟΠΕ

Η ακίνητη περιουσία του ΕΚΠΑ είναι από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών στεγάζει τις υπηρεσίες του (μαθήματα, γραμματεία, γραφεία καθηγητών, βιβλιοθήκη) σε διάφορα κτήρια του κέντρου της Αθήνας. Τα μαθήματα γίνονται εκτός από την ΝΟΠΕ, στην Ευριπίδου 14 και στην Σταδίου 5. Για την διευκόλυνση των φοιτητών προτείνουμε τα μαθήματα να διεξάγονται μόνο στο Νέο Κτήριο της Νομικής και στο Ανακαινισμένο Κτήριο. Επίσης στο Ανακαινισμένο κτήριο της Νομικής λειτούργησαν φέτος για πρώτη φορά τα νέα εργαστήρια πληροφορικής. Προτείνουμε να μεταφερθούν όλα τα εργαστήρια της Ευριπίδου 14 στα νέα εργαστήρια της Νομικής.

 

 • Μετεγκατάσταση της γραμματείας στο ανακαινισμένο κτήριο της νομικής

 

 • Εξέταση όλων των υποχρεωτικών μαθημάτων και τα δύο εξάμηνα

Με την εφαρμογή του νέου προγράμματος σπουδών, κατέστησαν υποχρεωτικά τα μαθήματα: Οικονομική των Επιχειρήσεων, Διεθνής Οικονομική και Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών (εργαστήριο & θεωρία), τα οποία όμως δεν εξετάζονται και τα δύο εξάμηνα. Προτείνουμε την άμεση εφαρμογή της πρότασης της ΠΑΣΠ Οικονομικού για την εξέταση τους και τα δύο εξάμηνα.

 

 • Έγκαιρη ανάρτηση του Προγράμματος εξεταστικής

Ακόμη ένα πάγιο αίτημα της ΠΑΣΠ Οικονομικού είναι η ανάρτηση του Προγράμματος Εξεταστικής παράλληλα με την δήλωση μαθημάτων στην πλατφόρμα της ηλεκτρονικής γραμματείας για την διευκόλυνση και τον καλύτερο προγραμματισμό στο διάβασμα των φοιτητών

 

 • Πραγματοποίηση ΔΩΡΕΑΝ μαθημάτων από το Πανεπιστήμιο για την χορήγηση των πτυχίων TOEFL & GMAT.

TOEFL: Είναι τεστ που εξετάζει το επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. Η εξέταση γίνεται μέσω υπολογιστή και περιλαμβάνει δύο θέματα έκθεσης και ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών σε θέματα κατανόησης γραπτού και προφορικού λόγου.

GMAT: Είναι τεστ που εξετάζει τη λεκτική, ποσοτική, λογική και αναλυτική ικανότητα. Απαιτείται από τους υποψήφιους για μεταπτυχιακές σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων, Management κ.α. (MBA, MSc).

 

Είναι πάγιο αίτημα της ΠΑΣΠ Οικονομικού το τμήμα να παρέχει την δυνατότητα μετάφρασης του πτυχίου, της αναλυτικής βαθμολογίας και των ονομασιών των μαθημάτων στην Αγγλική αφού μια τέτοια διαδικασία κοστίζει πάνω από 300€.

 

 • Αναβάθμιση του site econ.uoa.gr σε θέματα πληροφόρησης για το αντικείμενο του μαθήματος.

Ανάρτηση όλων των υποτροφιών που αφορούν και προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές σε συνεργασία με τα εκάστοτε ιδρύματα.

Στο site του τμήματος προτείνουμε στην ενότητα των μαθημάτων να αναρτώνται ξεχωριστά σε κάθε ένα:

 1. 1.Τελευταίες ανακοινώσεις καθηγητή
 2. 2.Ανανεωμένη Διδακτέα Υλη
 3. 3.Διδακτικά συγγράμματα
 4. 4.Linkτου μαθήματος στο eclass, wiki, elearn
 5. 5.Τρόπος Εξέτασης
 6. 6.Εξαμηνιαίο οργανόγραμμα μαθήματος
 7. 7.Χρήσιμο Υλικό για το μάθημα
 8. 8.Διδάσκων καθηγητής
 9. 9.Περιγραφή αντικειμένου του μαθήματος

 

Το MSDNAA είναι μια υπηρεσία της Microsoft με σκοπό την παροχή λογισμικού στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα. Συγκεκριμένα, τα μέλη των Ιδρυμάτων που συνεργάζονται με το MSDNAA, έχουν δωρεάν πρόσβαση σε πολλούς γνωστούς τίτλους λογισμικού της εταιρίας. Ως σύγχρονο Τμήμα θεωρούμε πως είναι απαραίτητο να έχουμε δωρεάν πρόσβαση σε όλα τα παρακάτω. Τα τμήματα που συνεργάζονται με το MSDNAA ξεπερνούν τα 30 Πανελλαδικά!

Ενδεικτικά αναφέρουμε τους ακόλουθους τίτλους:

ΛειτουργικάΣυστήματατης Microsoft, Windows 7, Windows VISTA, Windows 2000, Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98, Windows CE, Visual Studio 2010 Professional , Visual Studio 2008 Professional, Visual Studio 2005, Visual Studio 6 Professional, Windows Server 20080, SQL Server 2008, Windows server 2008, Exchange Server, Commerce Server, BizTalk Server, καιάλλα.

 

         – Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

Η Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου παρέχει ηλεκτρονική διεύθυνση του Πανεπιστημίου Αθηνών, της μορφής username@department.uoa.gr. Επίσης, παρέχει τις υποδομές για αποστολή μηνυμάτων σε άλλους χρήστες του διαδικτύου, για αποθήκευση μηνυμάτων στον εξυπηρετητή του Πανεπιστημίου μέσω πρωτοκόλλου IMAP, για πρόσβαση στο ταχυδρομείο μέσω Webmail (webmail.noc.uoa.gr) και, τέλος, για καταπολέμηση της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam).

 

         – Yπηρεσία Aπομακρυσμένης Σύνδεσης μέσω Τηλεφώνου (dialup)

Η Yπηρεσία Aπομακρυσμένης Σύνδεσης μέσω Τηλεφώνου δίνει τη δυνατότητα να συνδέεστε με το τοπικό δίκτυο του Πανεπιστημίου αλλά και με το Internet, μέσω του δημοσίου τηλεφωνικού δικτύου από το χώρο κατοικίας σας.

 

         – Υπηρεσία Ανάρτησης Προσωπικών Ιστοσελίδων και FTP (ftp)

Η Υπηρεσία Ανάρτησης Προσωπικών Ιστοσελίδων και FTP επιτρέπει την ανάρτηση προσωπικών ιστοσελίδων (HTML) σε διεύθυνση του Πανεπιστημίου Αθηνών της μορφής users.uoa.gr/username, καθώς και την αποθήκευση αρχείων ή δεδομένων οποιουδήποτε τύπου, σε κοινόχρηστο ή προσωπικό χώρο

 

         – Υπηρεσία Ασφαλούς Πρόσβασης μέσω Ιδεατών Δικτύων (vpn)

Η Υπηρεσία Ασφαλούς Πρόσβασης μέσω Ιδεατών Δικτύων υλοποιεί ένα κρυπτογραφημένο και ασφαλές ιδεατό κανάλι επικοινωνίας μεταξύ του προσωπικού υπολογιστή του χρήστη και του εσωτερικού δικτύου του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έτσι, προσφέρονται δυνατότητες όπως η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες του Υπολογιστικού Κέντρου Βιβλιοθηκών από απομακρυσμένα δίκτυα ή εναλλακτικά δίκτυα πρόσβασης (πχ ADSL) και η πρόσβαση σε προσωπικούς υπολογιστές μέσω τοπικού δικτύου.

 

 • Δυνατότητα σύνδεσης στο internet μέσω wifi στα αμφιθέατρα του 5ου ορόφου της Νομικής και του Ανακαινισμένου Κτηρίου.

Η Σχολή ΝΟΠΕ μας δίνει την δυνατότητα να συνδεόμαστε μέσω wifi μόνο από τον χώρο του ισογείου. Για τον λόγο αυτό προτείνουμε την ενίσχυση του σήματος για την σύνδεση από όλα τα μέρη των κτηρίων της ΝΟΠΕ.

 

 

Κλάδος 2οςΦοιτητική Μέριμνα

 • ΔΩΡΕΑΝ διανομή φοιτητικού ΠΑΣΟ

Το επιχείρημα της έκδοσης του ΠΑΣΟ από τα καταστήματα «Γερμανός» ήταν πως το κράτος δεν διέθετε τα κατάλληλα μηχανήματα για την τύπωση του. Είναι ευνόητο πως με τα 8.150.000€ που έδωσαν συνολικά 326.375 φοιτητές που έχουν προμηθευτεί το ΠΑΣΟ ότι το κράτος θα μπορούσε να μεριμνήσει για την αγορά μηχανημάτων ανά τα ιδρύματα για την τύπωση τους εντός του πανεπιστημίου. Επέλεξαν όμως να εμπλέξουν για άλλη μια φορά τις ιδιωτικές επιχειρήσεις στα Πανεπιστήμια και να τις διαφημίσουν.

Ως ΠΑΣΠ Οικονομικού, διαφωνούμε κάθετα με τον τρόπο διανομής των φοιτητικών ΠΑΣΟ, τα οποία

–  διανέμονται από μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων

–  κοστίζουν πλέον 2,5€!

Καταπατάται έντονα ο χαρακτήρας της ΔΗΜΟΣΙΑΣ & ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ που για εμάς είναι μόνιμος οδηγός στους αγώνες μας.

 

 • Υποβολή αιτήσεων για κάρτα σίτισης όλη την διάρκεια του Ακαδημαϊκού έτους

Στην αρχή κάθε έτους όλοι οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση για την δωρεάν έκδοσης κάρτας σίτισης. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει τον Νοέμβριο, οπότε για την διευκόλυνση των φοιτητών προτείνουμε να γίνονται οι αιτήσεις κατά την διάρκεια όλου του έτους.

 

 • Βιβλιοθήκη και αναγνωστήριο

   Αναβάθμιση βιβλιοθηκών και αναγνωστηρίων, με επάρκεια συγγραμμάτων αντίστοιχη των επιλογών στη δήλωση μαθημάτων και συγγραμμάτων. Επίσης προτείνουμε:

            – Την 24ωρη λειτουργία του αναγνωστηρίου στην Ιπποκράτους.

            –  Την δυνατότητα δανεισμού βιβλίων

 

 • Δημιουργία Ιατρείου στο Κτήριο της Νομικής.

Είναι επιτακτική ανάγκη να στεγάζεται στο κτήριο της ΝΟΠΕ ένα πανεπιστημιακό Ιατρείο στο οποίο οι φοιτητές θα έχουν την δυνατότητα να απευθυνθούν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης το οποίο θα αποτελείται από ένα ιατρικό επιτελείο διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή.

Ένα τέτοιο επιτελείο θα μπορούσε να απαρτίζεται και από τελειόφοιτους φοιτητές της Ιατρικής και να λαμβάνεται σαν πρακτική άσκηση για αυτούς.

 

 • Επαναφορά επιδότησης LAPTOP στους νεοεισαχθέντες φοιτητές

Μέχρι το προηγούμενο Ακαδημαϊκό έτος, το 25% των νεοεισαχθέντων φοιτητών με την καλύτερη βαθμολογία δικαιούταν επιδότηση για την αγορά laptop. Φέτος δεν έγινε η χορήγηση της επιδότησης στους πρωτοετείς φοιτητές.

Ως ΠΑΣΠ Οικονομικού, πιστεύουμε ότι την εποχή που διανύουμε, η εξοικείωση της γενιάς μας με την τεχνολογία είναι δεδομένη και εφόσον αποζητούμε ένα σύγχρονο πανεπιστήμιο με σύγχρονα μέσα διδασκαλίας, πρέπει να υπάρχουν και τα κατάλληλα εφόδια. Για αυτό και προτείνουμε την χορήγηση επιδότησης LAPTOP σε όλους του νεοεισαχθέντες φοιτητές.

 

 • Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα

Συνέχιση της χορήγησης του Στεγαστικού Επιδόματος (1000€) στους φοιτητές από επαρχία. Επίσης προτείνουμε την επανεξέταση και τον επαναπροσδιορισμό των εισοδηματικών κριτηρίων.

 

Κλάδος 3οςΣύνδεση Τμήματος με:

 • Αγορά Εργασίας

Πρακτική άσκηση σε συνεργασία με το Οικονομικό Επιμελητήριο και σύνδεση αγοράς εργασίας με το τμήμα.

Η πρακτική άσκηση είναι εξαιρετικά σημαντική ιδιαίτερα για την ειδικότητα των οικονομολόγων. Για τον λόγο αυτό είναι εξαιρετικά σημαντική η δυνατότητα των φοιτητών (κυρίως 3ου και 4ου έτους) να κάνουν πρακτική άσκηση.

Αυτή η πρακτική άσκηση προτείνουμε:

Να μπορεί να είναι 4ωρη, 6ώρη είτε 8ωρη

  Να μετράει ως προϋπηρεσία για μελλοντική απασχόληση

 

 • Πραγματοποίηση ημερίδων από το τμήμα με θέμα τα Μεταπτυχιακά προγράμματα και τον επαγγελματικό προσανατολισμό κάθε κλάδου.
 • Ετήσια διοργάνωση ημερίδας από το τμήμα με θέμα το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών και τις Κατευθύνσεις.

 

 • Με άλλα Πανεπιστήμια (Εσωτερικό Erasmus)

Το εσωτερικό Erasmus (Erasmus μεταξύ ελληνικών πανεπιστημίων) περιλαμβάνεται και στο νέο νομοσχέδιο της Παιδείας.

 

Κλάδος 4οςΣυγγράμματα

 • Πανεπιστημιακό Τυπογραφείο και ενιαίος χώρος διανομής συγγραμμάτων

Θεωρούμε απαράδεκτη την τακτική ορισμένων καθηγητών να διδάσκουν με δικά τους συγγράμματα που χρονολογούνται απ’ τη δεκαετία του ΄80 και δεν ανταποκρίνονται στα σύγχρονα δεδομένα. Για το λόγο αυτό κρίνουμε απαραίτητο η διδασκαλία και η εξέταση του μαθήματος να γίνεται μέσα από εκσυγχρονισμένα συγγράμματα που θα παρέχονται δωρεάν και ταυτόχρονα, να αναρτάται σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδίκτυο μια σειρά άλλων συγγραμμάτων με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο όπου θα έχουν πρόσβαση οι φοιτητές μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου (ηλεκτρονικό σύγγραμμα).

Με τον τρόπο αυτό γίνεται πραγματικότητα η έννοια της πολύπλευρης και δωρεάν πρόσβασης στη γνώση. Είναι πάγιο αίτημα της ΠΑΣΠ Οικονομικού η δημιουργία ενιαίου χώρου τύπωσης και διανομής όλων των πανεπιστημιακών συγγραμμάτων υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου. Καμία ιδιωτική επιχείρηση (στην συγκεκριμένη περίπτωση εκδοτικός οίκος) δεν πρέπει να έχει κανένα ρόλο στο Πανεπιστήμιο.

Ως ΠΑΣΠ Οικονομικού, διαφωνούμε κάθετα στην κατάργηση των έντυπων συγγραμμάτων και προτείνουμε τα συγγράμματα να διανέμονται κανονικά έντυπα και ηλεκτρονικά.

 

 • Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται:

            – Διαφάνεια στο Πανεπιστήμιο

            – Πάταξη αυθαιρεσίας καθηγητών

Πολλοί καθηγητές που εκδίδουν αυτή τη στιγμή δικά τους βιβλία, τα οποία διανέμονται στους φοιτητές, κάθε βιβλίο υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα που ανήκουν στους καθηγητές. Δηλαδή με κάθε σύγγραμμα ο καθηγητής παίρνει ένα ποσοστό από την πραγματική αξία του βιβλίου. Έτσι φτάνουμε στο σημείο να δαπανούνται υπέρογκα χρηματικά ποσά του κράτους από τα οποία επωφελούνται χρηματικά μόνο οι καθηγητές και οι εκδοτικοί οίκοι.

Κλάδος 5οςΚαθηγητική Αυθαιρεσία

 

 • Δαπάνες για μετακινήσεις μελών ΔΕΠ:

Στο ιστότοπο της Κοσμητείας έχει αναρτηθεί η παρακάτω ανακοίνωση:

Αγαπητές, αγαπητοί συνάδελφοι,

στο πλαίσιο της διαχείρισης πόρων για την κάλυψη δαπανών μετακίνησης των μελών ΔΕΠ της Σχολής μας θα ήθελα να σας γνωστοποιήσω ότι συχνώς παρατηρείται σε εγκεκριμένες δαπάνες τα παραστατικά που κατατίθενται για τη χρηματοδότηση των σχετικών δαπανών (διαμονής, μετακίνησης, ημερήσιας αποζημίωσης* κ.λπ.) είτε να έχουν ελλείψεις, είτε να είναι διαφορετικής μορφής από αυτά που απαιτούνται από το θεσμικό-κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του Ε.Λ.Κ.Ε.. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι να δημιουργείται πρόβλημα στην απόδοση των δαπανών και ως εκ τούτου στη χρηματοδότησή τους.

Παρακαλείσθε για την πιστή εφαρμογή των οδηγιών διαχείρισης (βλ. παρακάτω) έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή απόδοση των εν λόγω δαπανών και να αποφευχθεί ο κίνδυνος να χαρακτηριστούν οι δαπάνες αυτές μη επιλέξιμες.

 

Μαζί με αυτήν την ανακοίνωση αναρτήθηκαν και τα παραστατικά για την κάλυψη των αναγκών των Μελών ΔΕΠ. Συγκεκριμένα, αναφέρει τα ημερήσια έξοδα για διαμονή των καθηγητών σε ξενοδοχείο με το εξωφρενικό ποσό των 170€(!) την βραδιά. Πέρα από την διαμονή παραχωρούνται για κάθε ημέρα 105€(!) ως ημερήσια αποζημίωση σε μέλη ΔΕΠ και 70€ σε συνεργάτες. Επίσης για φιλοξενία επιστημόνων του εξωτερικού το Πανεπιστήμιο δίνει 130€ για μια μέρα διαμονής και 120€ ημερήσια αποζημίωση.

Στην παραπάνω ανακοίνωση αναφέρεται ότι υπάρχουν αναντιστοιχίες στα εγκεκριμένα έξοδα και τα παραστατικά που κατατίθενται στο τέλος. Είναι φανερό ότι κάποιος ή κάποιοι εκμεταλλεύονται αυτά τα χρήματα του πανεπιστημίου τα οποία δίνονται για την μετακίνηση των μελών ΔΕΠ σε συνέδρια. Είναι εξωφρενικό, στις μέρες μας που ο βασικός μισθός ανέρχεται στα 400€, το πανεπιστήμιο να εγκρίνει την δαπάνη τέτοιων χρηματικών ποσών, και δεν είναι μόνο αυτά.

 

Για να γίνουν αυτά τα συνέδρια κάποιος πρέπει να καλύψει και τα αεροπορικά εισιτήρια.

Ανακοίνωση Κοσμητείας;

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Κοσμητείας που αφορούν τη διαχείριση πόρων για την κάλυψη δαπανών μετακίνησης των μελών ΔΕΠ της Σχολής μας, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η Σχολή μας ενεγράφη στο εταιρικό πρόγραμμα ανταμοιβής ταξιδίων Partner Plus Benefit της εταιρίας Lufthansa. Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στα μέλη ΔΕΠ της Σχολής μας, παράλληλα και σε συνέργεια με τις προσωπικό πρόγραμμα Miles & More κάθε μέλους ΔΕΠ, να αξιοποιήσουμε προσφορές και ειδικά προνόμια που προβλέπονται από την εν λόγω συμφωνία. Ήδη προωθούνται παρόμοιες ενέργειες και με άλλους ομίλους επιχειρήσεων παροχής ταξιδιωτικών υπηρεσιών.

 

Στην παραπάνω ανακοίνωση καταλαβαίνουμε τον πόνο της Κοσμητείας και την ανάγκη να εξοικονομήσουν χρήματα για μετακινήσεις. Οπότε συνεργάστηκαν με το πρόγραμμα ανταμοιβής μιλίων. Ένα ταξίδι μπορεί στο εξωτερικό μπορεί να κοστίσει από 400 μέχρι και 1000 ευρώ. Αν προσθέσουμε και τα παραπάνω ποσά για διαμονή, ένα 3ήμερο ταξίδι μπορεί να κοστίσει από 1100€ έως 1700€.

 


 ΩΣ ΠΑΣΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΕΤΟΙΑ ΣΠΑΤΑΛΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Η ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝΤΙΠΟΤΑ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ.


 

Προτείνουμε:

  Την ανάρτηση στο διαδικτυακό χώρο της κοσμητείας και της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ τα ακριβή έξοδα που δαπανώνται για όλες τις οικονομικές δραστηριότητες του Πανεπιστήμιου.

  Τα παραπάνω έξοδα (μεταφορικά, έξοδα διαμονής) να καλύπτονται από τους ίδιους τους καθηγητές

 

 • Διδασκαλία μαθημάτων:

Σε πολλά μαθήματα έχει διαπιστωθεί ότι το μάθημα δεν γίνεται όπως θα έπρεπε. Αυτό συμβαίνει γιατί κάποιοι καθηγητές αμελούν το έργο τους ως διδάσκοντες. Υπήρξαν περιπτώσεις κατά την διάρκεια της χρονιάς όπου χωρίς καμία προειδοποίηση απλά δεν ήρθαν στο μάθημα τους, καθηγητές που δεν σύμφωνα με το πρόγραμμα διδάσκουν αλλά αναθέτουν την «αγγαρεία» αυτή σε βοηθούς οι οποίοι αμείβονται πολύ λιγότερο έως και καθόλου σε αντίθεση με τις παχυλές αμοιβές των καθηγητών.

 

 • Ώρες συνεργασίας Μελών ΔΕΠ

Στην αρχή κάθε εξαμήνου καθορίζονται οι ώρες συνεργασίας των Μελών ΔΕΠ με τους φοιτητές. Πολλοί καθηγητές όμως δεν βρίσκονται στα γραφεία τους τις αναγραφόμενες ώρες με αποτέλεσμα οι φοιτητές να τους ψάχνουν. Είναι υποχρέωση των καθηγητών να δέχονται τις συγκεκριμένες ώρες τους φοιτητές για τυχόν απορίες και άλλα μείζονα θέματα που αφορούν το μάθημα.

Επίσης πολλοί καθηγητές που διδάσκουν μαθήματα δεν έχουν ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές.

 

Κλάδος 6οςΕξοικονόμηση χρημάτων & Περιβαλλοντολογικές – Αναπτυξιακές προτάσεις

Στην εποχή που ζούμε είναι ανάγκη να συμβιβαστούμε με τα δύσκολα οικονομικά δεδομένα της κοινωνίας. Προσπαθούμε να κάνουμε προτάσεις ρεαλιστικές, εφικτές και όσο το δυνατόν ανέξοδες. Συγκεκριμένα προτείνουμε στο τμήμα:

         –  Να μην διανέμεται έντυπος οδηγός σπουδών αλλά να αναρτάται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του τμήματος.

         –  Περιορισμός χρήσης ρεύματος, χωρίς καμία άσκοπη χρήση του στο κτήριο της ΝΟΠΕ

Ένας άλλος τρόπος εξοικονόμησης πόρων του Πανεπιστημίου,

Περιβαλλοντολογικές – αναπτυξιακές δράσεις

 

Πρόταση για περιβαλλοντική συνείδηση με τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης (Ανακύκλωση χαρτιού από εξεταζόμενα γραπτά και χαρτικό υλικό της γραμματείας)

  Οικολογικές εκδηλώσεις,

  Εγκατάσταση φυσικού αερίου

  Δημιουργία φωτοβολταϊκής μονάδας στη στέγη του Πανεπιστημίου εφόσον εξετασθεί και εξασφαλιστεί πως δεν επιβαρύνει την υγεία των φοιτητών.


ΠΑΣΠ Οικονομικού

Δύναμη Ανατροπής