Σήμερα 2/11 ως ΠΑΣΠ καταθέσαμε πρόταση στο Υπουργείο Παιδείας με αριθμό πρωτοκόλλου 148938, σχετικά με την κατ’ οίκον διανομή των ακαδημαϊκών συγγραμμάτων του Ευδόξου για το τρέχον χειμερινό εξάμηνο στους φοιτητές που διαμένουν εκτός του τόπου σπουδών τους. Για άλλη μια φορά η ΠΑΣΠ προτείνει ουσιαστικές και χρήσιμες λύσεις για την ομαλότερη λειτουργία του ελληνικού Πανεπιστημίου.

Παρακάτω θα βρείτε τόσο το την Πρόταση που κατατέθηκε όσο και το αποδεικτικό εγγράφου με το σχετικό πρωτόκολλο

pasp1

pasp3