Η ΠΑΣΠ , πιστή στις Αρχές και στις Αξίες της, προασπίζοντας πάντα τα δικαιώματα του κάθε φοιτητή κατέθεσε πρόταση στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με Αριθμό Πρωτοκόλλου 156100 – 16-11-20 και αιτείται την ΜΕΙΩΣΗ των ενοικίων σε όλους τους φοιτητές που διαμένουν εκτός του τόπου των σπουδών τους.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε την πρόταση μας :

και εδώ μπορείτε να δείτε την γνωστοποίηση που λάβαμε ότι η πρόταση μας καταχωρήθηκε επίσημα :