Η μη ομαλή λειτουργία των Ακαδημαϊκών λειτουργιών τις τελευταίες εβδομάδες λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων, έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα στους φοιτητές σε πολλά επίπεδα. Επανελλειμένα, έχουμε θίξει τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί:

– Για όλους τους φοιτητές και κυρίως για αυτούς που προέρχονται από την επαρχία, που όλες αυτές τις εβδομάδες, τα νοικοκυριά τους μέρα με την μέρα χρεώνονται όλο και περισσότερο και καθυστερούνται οι σπουδές τους.

– Για τους επι πτυχίω φοιτητές, που δεν μπορούν να περατώσουν τις σπουδές τους άμεσα

Τα παραπάνω προβλήματα αποτελούν γεγονός για το σύνολο της φοιτητικής κοινότητας και οφείλουν οι αρμόδιες αρχές να μεριμνήσουν ώστε, να μην χαθεί το Ακαδημαϊκό Εξάμηνο και α αναπληρωθεί ο χρόνος των χαμένων εβδομάδων, σε ανθρώπινους ρυθμούς, χωρίς καμία εντατικοποίηση των μαθημάτων και σύμπτυξη των εξεταστικών περιόδων.


 Αντιλαμβανόμενοι τα παραπάνω δεδομένα, ως ΠΑΣΠ Οικονομικού προτείνουμε για το Ακαδημαϊκό έτος 2013 – 2014:

Την εξέταση όλων των μαθημάτων (ανεξαρτήτως του εξαμήνου στο οποίο διδάσκονται) και στις δύο περιόδους (Εαρινού & Χειμερινού εξαμήνου).

– Την αύξηση του ορίου δήλωσης μαθημάτων για όλους τους φοιτητές από 8 σε 10 μαθήματα.

– Την πραγματοποίηση εξεταστικής για τους επι πτυχίω φοιτητές. (Απόφαση του Δ.Σ. του Σ.Φ.Ο. μετά από πρόταση που κατέθεσε η ΠΑΣΠ)

– Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η πραγματοποίηση πτυχιακής εξεταστικής, λόγω χρονικών στενοτήτων, προτείνουμε την αύξηση του ορίου δήλωσης μαθημάτων σε 15 μαθήματα (για τους επί πτυχίω φοιτητές).

 

paspecon

ΠΑΣΠ Οικονομικού 

Προτείνουμε | Διεκδικούμε | Πετυχαίνουμε