Διανύοντας το πρώτο ακαδημαϊκό εξάμηνο, παρατηρήσαμε ότι υπάρχουν μαθήματα στον οδηγό σπουδών, των οποίων δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η διδασκαλία. Ακομη διαπιστώσαμε ότι δεν έχουν ορισθεί ακόμα οι καθηγητές της βαθμίδας Π.Δ. 407 . Για τον λόγο αυτό κινητοποιηθήκαμε στην Γραμματεία του Τμήματος με Πρωτοκολλημένο Αίτημα για την άμεση επίλυση των θεμάτων αυτών, το οποίο μπορείτε να βρείτε στην ενότητα Downloads .