Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πανεπιστημιακής Λέσχης, οι ειδικές ταυτότητες δωρεάν σίτισης ισχύουν μέχρι και την 31/10/2018 για όσους φοιτητές τη διαθέτουν από το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος. Το γεγονός αυτο καθιστά έναν προβληματισμό κυρίως για τους εισαχθέντες πρωτοετείς φοιτητές που δεν διαθέτουν κάποιο έγγραφο πιστοποίησης του δικαιώματος της δωρεάν σίτισης, καθώς έως την έκδοση της κάρτας σίτισης, θα επιβαρύνονται οικονομικά για την σίτιση τους. Για τον λόγο αυτό, ως ΠΑΣΠ Οικονομικού κινητοποιηθήκαμε  στα αρμόδια όργανα  με  Πρωτοκολλημένο  Αίτημα (Αρ. Πρωτοκόλλου: 224) απαιτώντας οι πρωτοετείς κυρίως φοιτητές να σιτίζονται δωρεάν μέχρι και το πέρας της 31ης Οκτωβρίου

 

 


 

Θα βρειτε το πρωτοκολλημένο αίτημα στην ενότητα downloads