Οπως μας έχει γίνει γνωστό από το Τμήμα μας, η προϋπόθεση για την ανάρτηση του οριστικού προγράμματος για την εκάστοτε εξεταστική, είναι να κλείσει η πλατφόρμα των δηλώσεων των  μαθημάτων στο my-studies. Για τον λόγο αυτό κινητοποιηθήκαμε στην Γραμματεία του τμήματος, με πρωτοκολλημένο αίτημα με σκοπό την ανάρτηση ενός ενδεικτικού προγράμματος εξεταστικής, το οποίο θα βοηθήσει τους φοιτητές στο να μπορέσουν να έχουν την κατευθυντήρια οδό να ιεραρχήσουν ποια μαθήματα να δηλώσουν και πως να κατανέμουν πιο αποδοτικά το διάβασμα τους.

 

 


Το πρωτοκολλημένο αίτημα μπορείτε να το βρείτε στην ενότητα download