Ύστερα από την επισήμανση των συμφοιτητών μας, για την μη ανάρτηση των βαθμολογιών μαθημάτων, των οποίων έχει περάσει ένα εύλογο χρονικό διάστημα από την ημέρα εξέτασης τους και γνωρίζοντας ότι μερικά από τα μαθήματα αυτά διδάσκονται και στα δύο εξάμηνα, κατανοούμε το πρόβλημα που δημιουργείται στους συμφοιτητές μας για το αν πρέπει να παρακολουθήσουν εκ νέου την διάλεξη των μαθημάτων αυτών. Για τον λόγο αυτό, την Τρίτη 05 Μαρτίου 2019, καταθέσαμε ως ΠΑΣΠ Οικονομικού πρωτοκολλημένο αίτημα σχετικά με την άμεση ανάρτηση των βαθμολογιών των προαναφερθέντων μαθημάτων 

 

 

 


Το πρωτοκολλημένο αίτημα θα το βρείτε στην ενότητα downloads.