Καθώς ξεκίνησε το Εαρινό Εξάμηνο παρατηρούμε τόσο ότι κάποια υποχρεωτικά μαθήματα συμπίπτουν τις ίδιες ώρες  όσο και ότι κάποια μαθήματα διεξάγονται σε αίθουσες οι οποίες δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν το πλήθος των φοιτητών που επιθυμούν να παρακολουθήσουν την διάλεξη τους.
 
Για τον λόγο αυτό αιτούμαστε:
•Την αλλαγή των ωρών διδασκαλίας του μαθήματος “Λογιστική Ι” καθώς οι ώρες διδασκαλίας συμπίπτουν με την διδασκαλία των υπολοίπων μαθημάτων ιδίου έτους
•Την αλλαγή αίθουσας για την διδασκαλία των μαθημάτων “Μαθηματικά Ι” (το οποίο διδάσκεται την Δευτέρα στην αίθουσα Παπαρρηγοπούλου) και “Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ” (το οποίο διδάσκεται την Παρασκευή στην Αίθουσα 9, ενώ η αίθουσα 10 η οποία είναι μεγαλύτερη δεν έχει εκείνη την στιγμή κανένα άλλο μάθημα)