Ο Σύλλογος Φοιτητών Οικονομικού είναι το συνδικαλιστικό όργανο των φοιτητών του τμήματός μας. Μέλη του είναι όλοι οι εγγεγραμμένοι φοιτητές του Οικονομικού, μέχρι την αποφοίτησή τους από το τμήμα . Σκοπός του Συλλόγου είναι να παίρνει συλλογικές αποφάσεις για ζητήματα που αφορούν το Τμήμα, το Πανεπιστήμιο, αλλά και κάθε είδους ζητήματα που απασχολούν τους φοιτητές (θέματα παιδείας, κοινωνικά, πολιτικά κ.ά.) εκφράζοντας τους φοιτητές του Τμήματός μας.

Ο Σύλλογος Φοιτητών Οικονομικού έχει μία μακρά ιστορία αγώνων, διαδραματίζοντας πρωταγωνιστικό ρόλο σε κάθε διεκδίκηση του φοιτητικού κινήματος. Συμμετείχε ενεργά στους αγώνες της γενιάς του 114, του 15% για την Παιδεία και πρόσφατα στις κινητοποιήσεις ενάντια στο νέο νόμο-πλαίσιο, που περιορίζει τις φοιτητικές ελευθερίες και τα φοιτητικά κεκτημένα, καθώς και στην αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος. Κορωνίδα όμως όλων αποτελεί η ηρωική πράξη αντίστασης με την κατάληψη της Νομικής Σχολής, το 1973, που οδήγησε στο Πολυτεχνείο και συνέβαλε στην πτώση της Χούντας.

Όργανα Συνδιοίκησης Σ.Φ.Ο.

Το Σύλλογο Φοιτητών Οικονομικού (ΣΦΟ) απαρτίζουν όλοι οι εγγεγραμμένοι φοιτητές του τμήματος. Τα όργανα του Συλλόγου Φοιτητών Οικονομικού είναι:

• Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)

• Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Γενική Συνέλευση

Αποτελεί το ανώτατο όργανο του Συλλόγου Φοιτητών. Συγκαλείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή με απόφαση της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης. Μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί αν το επιθυμεί το 10% του ενεργού Συλλόγου (τα άτομα που ψήφισαν στις φοιτητικές εκλογές) όπως ορίζεται από το καταστατικό του ΣΦΟ. Στις Γενικές Συνελεύσεις καταθέτονται πλαίσια από τις φοιτητικές παρατάξεις προς ψήφιση. Μετά από κάθε τοποθέτηση, οι φοιτητές έχουν δικαίωμα επερωτήσεων. Τα πλαίσια ψηφίζονται από όλους τους φοιτητές που παραβρίσκονται στη Γ.Σ στο τέλος της διαδικασίας. Δικαίωμα κατάθεσης πλαισίου, αλλά και τοποθέτησης δεν έχουν μόνο οι παρατάξεις αλλά και οποιοσδήποτε φοιτητής το επιθυμεί.

Διοικητικό Συμβούλιο

Το ΔΣ αποτελείται από 9 μέλη και έχει σκοπό να υλοποιεί τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων αλλά και να παίρνει αποφάσεις διαδικαστικού χαρακτήρα όταν δεν έχει προηγηθεί Γενική Συνέλευση. Το ΔΣ συγκροτείται μετά τις φοιτητικές εκλογές με βάση το αποτέλεσμά τους.