Διευκρινίζεται ότι η μείωση του αριθμού των δηλώσεων μαθημάτων από 8 σε 6 ισχύει αποκλειστικά για τους φοιτητές που εισάγονται το ακαδημαϊκό έτος 2020-21.