Η Πανελλήνια Αγωνιστική Σπουδαστική Παράταξη, πιστή στις ιδέες και τις αξίες που τη διέπουν από τα πρώτα χρόνια της συνδικαλιστικής της δράσης αποτελεί τη μόνη φωνή λογικής εντός των Ιδρυμάτων. 

 

Η κοινωνικοπολιτική σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση έχουν φέρει στο στόχαστρο και τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης ενός εκσυγχρονιστικού-κοινωνικού κράτους πρόνοιας.

 

Η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση εξακολουθεί να βάλλεται σε σημαντικό βαθμό. Τα τελευταία νομοσχέδια των κυβερνήσεων έχουν οδηγήσει το επίπεδο σπουδών σε υποβάθμιση και έχουν αφανίσει την ουσιαστική φωνή των φοιτητών στα όργανα διοίκησης του κάθε Ιδρύματος. Όλη η κατάσταση που επικρατεί, δημιουργεί κλίμα αποστροφής, αλλά και αναξιοπιστίας προς την ποιότητα του έργου τους.

 

Επιβάλλεται να οργανωθούμε για την εξάλειψη των παθογενειών, με μοναδικό στόχο την ανάπτυξη των Πανεπιστημίων και Α.Τ.Ε.Ι. μέσα από τη διαδικασία προτάσεων και διεκδικήσεων. Προτάσεις και διεκδικήσεις, οι οποίες θα είναι ουσιαστικές, δημιουργικές, λειτουργικές, με κύριο γνώμονα το συμφέρον του φοιτητή, και θα επαναφέρουν το όραμα μας για το Δημόσιο & Δωρεάν χαρακτήρα της Παιδεία. Πάνω σε αυτή την κατεύθυνση, μείζονος σημασίας ρόλο οφείλουν να καθορίσουν η αξιοκρατία, η διαφάνεια και ο διάλογος.

 

Ως ενεργό μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας που αφουγκράζεται καθημερινά τα προβλήματα των φοιτητών, έχουμε υποχρέωση να συμβάλλουμε στη διαμόρφωση νέων χαρακτηριστικών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τους προαναφερθέντες λόγους καταθέτουμε ολοκληρωμένες προτάσεις πάνω στα καίρια ζητήματα που μας απασχολούν. Η εξυγίανση των Ιδρυμάτων, αλλά και η ορθότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία τους, μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από τη διαδικασία του διαλόγου.