Οι φετινές φοιτητικές εκλογές καλούν σύσσωμη τη φοιτητική κοινότητα να αποφασίσει με γνώμονα την ορθολογική σκέψη, τη συμμετοχή σε παραγωγικούς διαλόγους, τις ρεαλιστικές και αποφασιστικές δράσεις. Το μεγάλο στοίχημα που οφείλουμε να κερδίσουμε είναι να ξεριζώσουμε τα κατάλοιπα παλαιών νοοτροπιών και να εγκαθιδρύσουμε την έναρξη μιας νέας εποχής, που βασίζεται στη δημοκρατία, τη διαφάνεια και την αξιοκρατία. Δυστυχώς, η λογική έρχεται αντιμέτωπη με τις συντηρητικές φωνές που προωθούν τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια, καθώς και με τις αναχρονιστικές αντιλήψεις, που συντηρούν το απαρχαιωμένο μοντέλο συνδικαλισμού της «κακής» μεταπολιτευτικής εποχής. Η μόνη διέξοδος για να αποτρέψουμε αυτούς που αποτελούν τροχοπέδη στην επαγρύπνηση των νέων, υποκινούμενοι από ιδιοτελή και μικροκομματικά συμφέροντα, είναι να θέσουμε ως αποκλειστικό στόχο το σύγχρονο και παραγωγικό Πανεπιστήμιο, που θα αποτελεί πόλο έλξης για όλους τους φοιτητές. Έτσι, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη για τη συλλογική συμμετοχή όλων μας στο διαχρονικό αγώνα για αλλαγή νοοτροπίας, σκέψης και πολιτικής, εδραιώνοντας τις ιδέες μας σε 4 βασικούς άξονες.

 

Διάλογος, Συλλογικότητα, Παραγωγικότητα, Γνώση

 


Παρακάτω, αναλυτικά, οι θέσεις και οι προτάσεις της ΠΑΣΠ Οικονομικού, για τον εκσυγχρονισμό του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, καθώς επίσης και για την επίλυση των δυσλειτουργιών του.