Η Πανελλήνια Αγωνιστική Σπουδαστική Παράταξη, κατά την μεταπολιτευτική δημοκρατία και από τις απαρχές του φοιτητικού συνδικαλισμού, αποτελεί ένα τεράστιο, ριζοσπαστικό και αναπόσπαστο κομμάτι της Ακαδημαϊκής κοινότητας.

Οι δυσμενείς συνθήκες που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία, ως αποτέλεσμα της κακοδιαχείρισης των δημοσιονομικών μεγεθών τα προηγούμενα χρόνια, έχουν επιφέρει μια σειρά παθογενειών σε όλο το κρατικό μηχανισμό, αποδυναμώνοντας δραματικά τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης μιας κοινωνίας που οφείλει να στηρίζει ένα κράτος πρόνοιας.

Στο πλαίσιο της προσαρμογής στα νέα οικονομικά δεδομένα, τα τελευταία χρόνια η συνεχής και βίαιη επίθεση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, έχει υποβαθμίσει το επίπεδο σπουδών μας, έχει αφανίσει την φωνή των φοιτητών στα όργανα συνδιοίκησης των ιδρυμάτων, ενώ έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα αποστροφής και αναξιοπιστίας προς τα ελληνικά Πανεπιστήμια.

Προς αντιμετώπιση αυτών των παθογενειών, που έχουν υποβαθμίσει τον ρόλο της Δημόσιας και Δωρεάν Παιδείας, οφείλουμε να απαντήσουμε με συντεταγμένες, μακροπρόθεσμες και δημιουργικές λύσεις. Είναι χρέος μας να θέσουμε σε εφαρμογή ένα στρατηγικό και αναπτυξιακό σχέδιο, προτείνοντας εφικτές λύσεις σε μια σωρεία προβλημάτων, με βασικό γνώμονα τον φοιτητή, διατηρώντας αναλλοίωτο τον Δημόσιο και Δωρεάν χαρακτήρα της Παιδείας.

Προς αυτή την κατεύθυνση χρειαζόμαστε πανεπιστήμια ριζικά αναμορφωμένα, με σύγχρονα προγράμματα σπουδών, ισχυρά πτυχία και γνωστικό αντικείμενο που να εξυπηρετεί τις ανάγκες της κοινωνίας και να σηματοδοτεί τις εξελίξεις του μέλλοντος. Οραματιζόμαστε ένα πανεπιστήμιο εξωστρεφές, με βασικό συστατικό την παραγωγή έρευνας που θα οδηγεί στην επιστημονική αναβάθμιση όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας. Με μηχανισμούς ελέγχου, αξιολόγησης και κοινωνικής λογοδοσίας μακριά από τα φαινόμενα διαφθοράς και παθογενειών του παρελθόντος.

Ως η μόνη υπεύθυνη πολιτική και δημοκρατική δύναμη στον χώρο των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, πιστοί στις ιδεολογικές μας αρχές και αξίες, δεν καταφεύγουμε στην εύκολη λύση του στείρου αρνητισμού. Για όλους αυτούς τους λόγους καταθέτουμε ένα σύνολο προτάσεων που μπορούν να αποτελέσουν το έναυσμα για διάλογο και να οδηγήσουν σε ένα πλαίσιο απαραίτητων και απαιτούμενων αλλαγών, με μοναδικό σκοπό την εξυγίανσή των Ιδρυμάτων, αλλά και την ορθότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία τους.

Προτάσεις της ΠΑΣΠ για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Στα πλαίσια του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, εντοπίζοντας τις ελλείψεις και τις αδυναμίες του και με γνώμονα ένα πιο σύγχρονο και πιο παραγωγικό πανεπιστήμιο, που θα αποτελεί πόλο έλξης για τους φοιτητές, καταθέτουμε προτάσεις ρεαλιστικές, που βασίζονται σε 4 βασικούς άξονες. Οι προτάσεις αυτές παρουσιάζονται στο παρακάτω φυλλάδιο. 

Προτάσεις της ΠΑΣΠ Οικονομικού για τον εκσυγχρονισμό του Τμήματος και την επίλυση των δυσλειτουργιών του