Βαθμολογίες Μαθημάτων

Βαθμολογίες Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2021 - 2022
ΜΑΘΗΜΑΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ &
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ
ΝΑΙhttps://my-studies.uoa.gr/Secr3w/connect.aspx
ΜΕΤΑΚΕΥΝΣΙΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΝΑΙ08/03/22https://my-studies.uoa.gr/Secr3w/connect.aspx
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ
ΝΑΙ02/03/22https://my-studies.uoa.gr/Secr3w/connect.aspx
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΝΑΙ14/02/22https://my-studies.uoa.gr/Secr3w/connect.aspx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΚΑΙ
ΤΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ
ΝΑΙ09/03/22https://my-studies.uoa.gr/Secr3w/connect.aspx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
NAI24/02/22https://my-studies.uoa.gr/Secr3w/connect.aspx
ΛΟΓΙΣΙΤΙΚΗ Ι ΝΑΙ7/03/22https://eclass.uoa.gr/
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι NAI24/02/22https://my-studies.uoa.gr/Secr3w/connect.aspx
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Ι
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
ΝΑΙ20/02/22https://my-studies.uoa.gr/Secr3w/connect.aspx
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΑΙ 02/03/22
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (KΑΤΣΙΚΗΣ)ΝΑΙ24/02/22https://eclass.uoa.gr/
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΑΓΟΡΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ι
ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ ΝΑΙ27/03/22https://my-studies.uoa.gr/Secr3w/connect.aspx
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΙ20/02/22https://my-studies.uoa.gr/Secr3w/connect.aspx
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝΝΑΙ08/03/22https://my-studies.uoa.gr/Secr3w/connect.aspx
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚΝΑΙ09/03/22https://my-studies.uoa.gr/Secr3w/connect.aspx
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΑΙ10/03/22https://my-studies.uoa.gr/Secr3w/connect.aspx
ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι ΝΑΙ10/03/22https://my-studies.uoa.gr/Secr3w/connect.aspx
ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ ΝΑΙ08/03/22https://my-studies.uoa.gr/Secr3w/connect.aspx
ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ι
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙΙ
ΝΑΙ04/03/22https://my-studies.uoa.gr/Secr3w/connect.aspx
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΟΛΕΩΝ