Οι ώρες διδασκαλίας για τα φροντιστήρια των μαθημάτων Μαθηματικά Ι & ΙΙ διαμορφώνονται ως εξής:

 

– Μαθηματικά Ι (φροντ.) Πέμπτη 15.00-17.00 Αίθουσα Παπαρρηγοπούλου

 

– Μαθηματικά ΙΙ (φροντ.) Πέμπτη 17.00-19.00 Αίθουσα 12